Képviselő testületi meghívó 2023.09.20 09:00 óra

M E G H Í V Ó

 

MendeKözség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 20-án (szerda) 9.00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:Mendei Polgármesteri Hivatal

 

Napirend:

 

1.       Mende Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Kaszanyi József polgármester

 

2.      Mende Község Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Kaszanyi József polgármester

 

3.      A Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde helyi szakmai programjának elfogadása

Előterjesztő: Erdélyi Krisztina intézményvezető

 

4.      A Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde Óvoda házirend módosításának elfogadása

Előterjesztő: Erdélyi Krisztina intézményvezető

 

5.      Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: Erdélyi Krisztina intézményvezető

 

6.      A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

 

7.      A környezetvédelemről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

 

8.      A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

 

9.      A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

 

10.  Mende Község Önkormányzat Vízkorlátozási tervének elfogadása

Előterjesztő: Kaszanyi József polgármester

 

11.  Mende Község Önkormányzat Ivóvíz Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása a 2024 - 2038 időszakra

Előterjesztő: Kaszanyi József polgármester

 

12.  2024. január 1- 2024. december 31-i időszak közvilágításához kapcsolódó áram beszerzésére közbeszerzési eljárás kiírása (Csatlakozás a KEF beszerzéshez)

Előterjesztő: Kaszanyi József polgármester

 

13.  A háziorvosi ellátás helyzetértékelése

Előterjesztő: Dr. Dóczi Ildikó háziorvos, Kaszanyi József polgármester

 

 

14.  Szerződéskötés a Mendevíz Nonprofit Kft-vel a tűzifa kiszállítására

Előterjesztő: Kaszanyi József polgármester

 

15.  Beszámoló a Szüreti Mulatság előkészítéséről

Előterjesztő: Kaszanyi József polgármester

 

 

 

Mende, 2023. szeptember 14.

 

Kaszanyi József sk.

polgármester

 

 

 

 

Tűzifa

Tisztelt Mendei Lakosok!

 

Mende Község Önkormányzata 2023. évben is pályázott és 109 erdei m3 tűzifát nyert.

 

Felhívom a figyelmüket, hogy a Mende Község területén életvitelszerűen élő ingatlan tulajdonosa/használója tűzifa iránti kérelmét a Mendei Polgármesteri Hivatalba nyújthatja be 2023. október 15-ig.

 

Mende, 2023. szeptember 8.

 

Kaszanyi József

polgármester

 

 

 

XIII. Mendei Szüreti Mulatság (Okt. 6.-7.)

 

Dr. Dóczi Ildikó háziorvos 2023. szeptember 7 és 15-e, valamint 2023 szeptember 27 és október 3 között szabadságon lesz.

Tisztelt Mendei Lakosok!

Dr. Dóczi Ildikó háziorvos 2023. szeptember 7 és 15-e, valamint 2023 szeptember 27 és október 3 között szabadságon lesz. Az I. és a II. háziorvosi rendelőben Dr. Marosi Gyöngyi helyettesíti.

Mende, 2023. szeptember 6.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

 

 

 

Igazgatási szünetek 2023

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

 

hogy az alábbi időpontokban igazgatási szünet miatt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása

szünetel:

 

2023. július 21-31-ig: anyakönyvi esemény (haláleset) esetén Kremmer Gáborné hívható a 30-972-0597 telefonszámon.

2023. augusztus 21 - szeptember 01-ig: anyakönyvi esemény (haláleset) esetén Tóth Mónika hívható a 30-589-7246 telefonszámon.

 

Mende, 2023. 07.17

 

 

Dr. Mona Gyula

címzetes főjegyző

 

 

 

Ügyfélkapu

Magyar Államkincstár

Hírös hulladékgazdálkodás

Közadatkereső

Tápiótérség csatorna

Friday the 22nd. Mende Község Önkormányzata. Hostgator coupon - All rights reserved.